Gospodarstwo pomocnicze

GOSPODARSTWO POMOCNICZE przy WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

70-502 SZCZECIN, ul. WAŁY CHROBREGO 4

Kierownik Waldemar Kułkiewicz

Tel.(091) 43-03-279
Kom. 0-696-41-08-37  

Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zostało powołane 26.06.2001 r. Zarządzeniem nr 9/2001 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Gospodarstwo Pomocnicze WIJHAR-S jest jednostką organizacyjną podporządkowaną Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie.

PODSTAWY PRAWNE  

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 98, poz. 155 z póź. zm)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1333)

- Zarządzenie nr 9/2001 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego przy WIJHAR-S

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- Pobieranie prób produktów rolnych (zbóż, rzepaku i innych), pasz i komponentów paszowych oraz artykułów spożywczych do badań laboratoryjnych,

- Wykonywanie analiz laboratoryjnych w/w produktów,

- Organizowanie szkoleń (laborantów, rzeczoznawców, w zakresie HACCAP, w zakresie pobierania prób artykułów rolno-spożywczych ),

- Opracowywanie, druk i kolportaż materiałów szkoleniowych oraz innych publikacji ,

- Przeprowadzanie czynności potrzebnych do wydania przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych świadectw atestacji magazynów nasion rzepaku ziarna zbóż i cukru,

- Wyliczanie ilości składowanego zboża w magazynach i innych artykułów,

- Wykonywanie badań przechowalniczych,

- Kontrolowanie ilości zboża będącego zabezpieczeniem bankowym,

- Administrowanie przydzielonymi składnikami majątkowymi,

- Inne doraźne usługi.

GOSPODARKA FINANSOWA  

- Podstawą gospodarki finansowej Gospodarstwa Pomocniczego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody, wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników stanu środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

- Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego opracowuje roczny plan finansowy i przekazuje go do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Inspektorowi.

- W rocznym planie finansowym mogą być w ciągu roku dokonywane zmiany w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów , pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu.

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
przy WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW
ROLNO-SPOŻYWCZYCH
W SZCZECINIE

Ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin,
tel./fax. 4-303-279
NIP: 851-27-35-157 konto: Bank Millenium 72 1160 2202 00000000 8057 8080

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 19-03-2008 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Włodzimierz Iwan 26-03-2009 14:38