herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Mapa biuletynu

WIJHARS Szczecin
|___Informacje teleadresowe
|___Podstawy prawne
|___Regulamin organizacyjny
|___Zadania Inspekcji
|___Budżet i majątek
|___Schemat organizacyjny
|___Statut
|___Kontrola zarządcza
|___Informacje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej
Informacje
|___Informacje dla rolników prowadzących działalność w zakresie znakowania i pakowania jaj
|___Informacje dla rolników eksportujących zboża
|___ Kampania informacyjna - Efektywnie gospodaruj nawozami.Stop stratom azotu i fosforu.
|___Przetargi
|___Zakaz stosowania materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych kukurydzy MON 810 i ziemniaka
|___Zamówienia publiczne
|___Informacja dla handlowców warzywami i owocami
|___Informacje z art.29 ust.5
|___Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego
System zarządzania Jakością
|___System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
|___Polityka jakości
|___Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
Rzeczoznawcy
|___Wniosek o wpisanie do rejestru
|___Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy
|___Zmiany dotyczące zasad i trybu nabywania uprawnień rzeczoznawcy
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej
|___Wnioski o wydanie zgody
Ogłoszenia
|___Praca
Działalność WIJHARS
|___Wniosek o kontrolę zgodności procesu produkcji produktów ChNP , ChOG , GTS
|___Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez IJHARS
|___Patronaty
|___Rejestry i ewidencje
|___Rozpatrywanie skarg i wniosków
|___Dostęp do informacji publicznej
|___Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
|___Druki do pobrania
|___Kwartalne sprawozdania z kontroli planowych
|___Miesięczne informacje z przeprowadzonych kontroli