Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Kontrole przeprowadzone w kwietniu 2011 r.

 

Wydział Kontroli WIJHARS w Szczecinie w miesiącu kwietniu 2011 r. przeprowadził na terenie swojego działania, tj. województwa zachodniopomorskiego łącznie 33  kontrole..

Przeprowadzone kontrole wynikały z zadań planowych, zawartych w kwartalnym planie pracy Głównego Inspektoratu JHARS w Warszawie oraz  z potrzeb wynikających z bieżących kontroli, skarg oraz informacji otrzymanych z innych inspekcji, a także kontroli doraźnych zleconych do przeprowadzenia przez GIJHARS w Warszawie .

W ramach kontroli wynikających z planu kwartalnego w miesiącu kwietniu 2011 r. przeprowadzono 13 kontroli planowych w następujących tematach:      

 1. Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego.  Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego w tym: wędzonek, kiełbas suszonych i wyrobów z cielęciny. Zbadanie kontrolowanego asortymentu w zakresie identyfikacji surowców mięsnych , ze względu na duże prawdopodobieństwo fałszowania wyrobów. Prawidłowość znakowania opakowań – przeprowadzono 7 kontroli
 2. Jakość handlowa wyrobów czekoladowych. Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów czekoladowych , ze szczególnym uwzględnieniem czekolady oraz kakao, tj. zgodność wyrobu z deklaracją producenta oraz prawidłowość oznakowania – przeprowadzono 2 kontrole

     3.    Kontrole w zakresie prawidłowości klasyfikacji tusz wołowych – przeprowadzono 1 kontrolę

     4.    Kontrole w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych –przeprowadzono 2 kontrole

     5.   Jakość handlowa przetworów owocowo – warzywnych.Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej  przetworów owocowo – warzywnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfitur, powideł śliwkowych, dżemów oraz warzyw marynowanych  – przeprowadzono 1 kontrolę

 

W ramach rozeznania własnego, skarg, informacji otrzymanych od  innych instytucji oraz przekazanych do realizacji przez Główny Inspektorat JHARS w Warszawie przeprowadzono 20 kontroli doraźnych, tj.:

      -        9 kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw

      -        2 kontrole w zakresie jakości przetworów z mięsa czerwonego

      -        4 kontrole w zakresie jakości handlowej wyrobów piekarskich

      -        2 kontrole w zakresie jakości handlowej ryb mrożonych

     -         2 kontrole w zakresie przekazywania danych dot. wielkości uboju – 2 kontrole

     -         1 kontrolę w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów

 

W trakcie prowadzonych kontroli poddano ocenie organoleptycznej 44 próbki różnych produktów, tj:

-     2 próbki wyrobów piekarskich

-   27 próbek świeżych owoców i warzyw

-   15 próbek przetworów z mięsa czerwonego

 

Do badań fizykochemicznych w Laboratoriach Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych ,  pobrano  łącznie 39 próbek tj:

-       24  próbki przetworów z mięsa czerwonego

-       11 próbek wyrobów czekoladowych

-         2 próbki przetworów owocowo - warzywnych

-         2 próbki ryb mrożonych

 

W zakresie prawidłowości znakowania kontroli poddano 65 partii artykułów.

 

  W toku prowadzonych kontroli inspektorzy kontrolowali dodatkowo:

  a/ wymagania formalno – prawne poszczególnych podmiotów

  b/ gospodarkę surowcową

  c/ produkcję wyrobów gotowych

  d/ prawidłowość znakowania surowców i poszczególnych wyrobów gotowych

  e/ przeprowadzano ocenę organoleptyczną na zgodność z  deklaracją producenta

  f/ pobierano próbki do badań laboratoryjnych   

 

                                                      

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy WIJHARS stwierdzili szereg nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym oznakowaniem  oraz z niewłaściwą jakością handlową  skontrolowanych artykułów  rolno – spożywczych.

Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw

Kontrolą w zakresie zgodności z normami jakości handlowej objęto 27 partii owoców i warzyw o wielkości partii 985,6 kg. Z uwagi na jakość niezgodną z normami jakości handlowej zakwestionowano w/w ilość i wielkość partii. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to m. innymi:

- niespełnianie wymagań minimalnych (objawy gnicia i zepsucia)

- zabrudzenia

- błędy w oznakowaniu

 

Wykazane nieprawidłowości naruszały postanowienia :

   Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008r. zmieniające

   Rozporządzenie (WE) Nr 1580 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady

   (WE) nr 2200/96, (WE) Nr 2201/96, Nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w w zakresie norm handlowych

   Art. 40 ustęp 4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. (Dz. U. Nr 11 z 2008r., poz. 70 oraz Nr 52 poz. 303 i Nr 158 poz. 9898)

   o organizacji  rynku owoców i warzyw, rynku chmielu,  rynku tytoniu i rynku suszu paszowego

Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego

Do badań laboratoryjnych pobrano łącznie 24 partie przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie 876 kg.  

Z w/w ilości zakwestionowano 2 partie wędlin o masie 65 kg. Były to:

- szynka wędzona, parzona, wielkość partii 45 kg z uwagi na zawyżoną zawartość tłuszczu do ilości zadeklarowanej przez

  producenta

- kiełbasa wiejska średnio rozdrobniona, wielkość partii 20 kg z uwagi na zawyżoną , w  stosunku do ilości deklarowanej

  zawartość wody.

Jakość handlowa wyrobów czekoladowych

Zakwestionowano prawidłowość oznakowania 4-ch artykułów rolno – spożywczych z uwagi na brak charakterystyki , opisu środka spożywczego umożliwiającego jego odróżnienie od innych produktów.

 

Łącznie nałożono grzywny w postaci 10  mandatów karnych na łączną kwotę 2000 zł .

Wszczęto 13 postępowań administracyjnych w stosunku do skontrolowanych podmiotów .

 Wydano ogółem 12 decyzji administracyjnych, w tym:

- 6 decyzji wymierzających kary pieniężne za zafałszowanie na łączną kwotę 49.762,86

- 6  decyzji z tytułu pogorszonej jakości wyrobów na łączna wartość 3000 zł

 

Do skontrolowanych podmiotów przesłano 2 zalecenia pokontrolne. 

Wystawiono 26 protokołów niezgodności .

                         

W obrocie z zagranicą Wydział Kontroli WIJHAR-S w Szczecinie w miesiącu kwietniu  2011 r. realizował zadania w zakresie:

 • kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r., nr 187, poz. 1577- j.t., z późn. zm.)
 • oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przeprowadzanej na wniosek przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005r., nr 187, poz. 1577- j.t., z późn. zm.)
 • kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw ze standardami jakości handlowej na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2200/96 w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw, Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1221/2008 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw. i Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2257/94 ustanawiającego normy jakości bananów.

 

W obrocie z zagranicą czynności kontrolne realizowane były głównie w Punkcie Kontroli Granicznej w Świnoujściu i w Porcie w Szczecinie oraz dodatkowo w miejscach odpraw celnych i zakładach produkcyjnych na terenie województwa .

Kwiecień charakteryzował się wzrostem wielkości obrotu  towarowego z zagranicą oraz nieznacznym spadkiem  różnorodności sprowadzanych towarów . 

Dominującą grupą towarową były ryby mrożone pochodzące głównie z  Wietnamu , Chin Chile , Rosji , Argentyny , USA , Wysp Owczych ,  Tajlandii , Nowej Zelandii ,  Turcji , Falklandów , Kanady , Ekwadoru , Peru .

Zanotowano również  import owoców  mrożonych z Chile , czosnku z Chin , kapusty z Macedonii , oraz  niewielkie ilości  hibiskusa z Nigerii , wina z Izraela , przedżołądków z Urugwaju , skrobi z Tajlandii , miodu z Chin .

W wyniku podjętych czynności kontrolnych wydano :

173 szt. protokołów kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy  z czego:

 • 163  dotyczyło ryb mrożonych i przetworów rybnych
 • 2  hibiskusa 
 • 1  wina
 • 1  przedżołądków wołowych
 • 1  skrobi
 • 1  miodu

 

W wyniku kontroli świeżych owoców i warzyw wydano:

-    świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla  świeżych owoców i warzyw – 4 szt.

-    świadectwa jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych- 1 szt.

 

Nie odnotowano zbędnych opóźnień i utrudnień w obrocie towarów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 06-05-2011 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Włodzimierz Iwan 06-05-2011 12:39