Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Kontrola znakowania wybranych artykułów rolno - spożywczych w I kwartale 2011 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

w Szczecinie

 

Informacja w zakresie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych z uwzględnieniem artykułów pochodzących z przetwórni ekologicznych wg tematyki kontroli GI-BKJ-403-27/10

 

                     Przedmiotem prowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych tj.: herbat i herbatek owocowych, kawy, napojów bezalkoholowych na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Program kontroli nie przewidywał kontroli napojów spirytusowych i fermentowanych napojów winiarskich na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Skontrolowano 6 jednostek.

 

 

Kryteria typowania podmiotów:

1. Herbaty i herbatki owocowe oraz kawa – skontrolowano jedyne funkcjonujące zakłady na terenie województwa zachodniopomorskiego,

2. Napoje bezalkoholowe – skontrolowano cztery spośród pięciu zakładów funkcjonujących na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tychże jednostkach stwierdzono w poprzednich kontrolach nieprawidłowości.

 

1. Ogólne zasady dotyczące znakowania

 

W 4 jednostkach, kontroli znakowania (napojów bezalkoholowych, kawy i herbaty) poddano:

- napoje bezalkoholowe – 6 partii – 6.713,1 l,

- herbata i herbata owocowa – 1 partia – 1.500 kg,

- kawa – 5 partii – 4.044 kg

 

Zakład 1

 

 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’500 g – partia 609 kg,
 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’500 g – partia 1.035 kg,
 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’250 g – partia 1.890 kg,
 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’250 g – partia 270 kg,
 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’100 g – partia 240 kg

 

Zakład 2

 

 • Oranżada a’300 ml – partia 1.377 szt. (413,1 l),
 • Orange a’300 ml - partia 760 szt. (228 l)

 

Zakład 3

 

 • Napój o smaku jabłkowym a’0,5 l – partia 1.236 szt. (618 l),
 • Solo napój o smaku pomarańczowym napój gazowany a’0,5 l – partia 4.248 szt. (2.124 l),
 • Cola napój gazowany a’0,5 l – partia 3.156 szt. (1.578 l),
 • Oranżada napój gazowany a’0,5 l – partia 3.504 szt. (1.752 l),

 

 

Zakład 4

 

 • Zielona Herbata >fix< 78 – partia 1.500 kg,

 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości :

 

Zakład 1

 

 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’500 g – partia 609 kg (o wartości 7429,80 zł),
 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’500 g – partia 1.035 kg ( owartości 10588,05zł),
 • Kawa naturalna palona drobno mielona a’100 g – partia 240 kg (o wartości 3040,80 zł

 

Na etykietach ww. asortymentów użyto oznaczenia systemu zapewnienia jakości HACCP (naruszenie postanowień art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 187 poz. 1577 z późn. zm. i art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. A i c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz. U. z 2006 r. nr 172, poz. 1225 z późn. zm.)

Wydano decyzję administracyjną nakładającą karę pieniężną w wysokości 500 zł w związku z wprowadzeniem do obrotu nieprawidłowo oznakowanych ww. asortymentów. (art. 40a ust. 1 pkt.3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych).

 

Do jednostki skierowano zalecenia pokontrolne wzywające producenta do oznakowania wprowadzanych do obrotu ww. artykułów rolno-spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Dodatkowe wymagania dotyczące znakowania wybranych artykułów rolno-spożywczych

 

Napoje bezalkoholowe

 

W zakresie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania w/w artykułu nie wnoszono zastrzeżeń.

 

 

Herbata i herbatki owocowe

 

W zakresie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania w/w artykułu nie wnoszono zastrzeżeń.

 

 

 

Kawa

 

W zakresie dodatkowych wymagań dotyczących znakowania w/w artykułu nie wnoszono zastrzeżeń .

 

3. Wymagania dotyczące znakowania z powołaniem na rolnictwo ekologiczne oraz wymagania dotyczące używania chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności.

 

3.1 Produkty ekologiczne

 

Oznakowania wyrobów nie zawierały informacji sugerujących, że są to produkty rolnictwa ekologicznego.

 

3.2 Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

 

Kontrolowane zakłady nie produkowały wyrobów z ChNP, ChOG, GTS. Nie stwierdzono bezprawnego stosowania odniesień do chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

 

5. Kontrola dokumentacji

 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kontrolowane zakłady dopełniły obowiązku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie.

 

Sankcje

 

 • Nie zastosowano grzywien w drodze mandatu karnego
 • Wszczęte i niezakończone postępowania administracyjne - 0  
 • Decyzje –1

 

Zakład 1

 

 – decyzja dotycząca wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 500 zł (art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych);

 • Zalecenia pokontrolne – 1 zalecenie

Do firmy skierowano zalecenie pokontrolne nakazujące oznakowanie wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 12-05-2011 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Włodzimierz Iwan 12-05-2011 10:23