Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Kontrola jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w I kwartale 2011 r.

 

Informacja

z kontroli planowej w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przeprowadzonej zgodnie z programem kontroli nr GI-BKJ-403-25/10

                        Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie w I kwartale 2011 r. przeprowadził kontrole w 6 podmiotach wprowadzających do obrotu świeże owoce i warzywa. 

Do kontroli wytypowano  wszystkie największe sklepy wielkopowierzchniowe działające na terenie województwa zachodniopomorskiego . Były to tez podmioty , w których w poprzednich kontrolach stwierdzono nieprawidłowości.     

I.     Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • jakości i znakowania jabłek w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. Załącznik I, Część 1 „Norma handlowa dla jabłek”,
 • jakości i znakowania owoców cytrusowych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. Załącznik I, Część 2 „Norma handlowa dla owoców cytrusowych”,
 • jakości i znakowania owoców kiwi w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. Załącznik I, Część 3 „Norma handlowa dla kiwi”,
 • jakości i znakowania winogron stołowych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. Załącznik I, Część 9 „Norma handlowa dla winogron stołowych”,
 • jakości i znakowania papryki w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. Załącznik I, Część 8 „Norma handlowa dla papryki słodkiej”,
 • jakości i znakowania pomidorów w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. Załącznik I, Część 10 „Norma handlowa dla pomidorów”,
 • jakości i znakowania orzechów włoskich i laskowych, ogórków oraz czosnku
  w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE)
  nr 1580/2007 oraz ustawie z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców
  i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno[1]
  . Załącznik I, Część A „Ogólna norma handlowa”,
 • znakowania w zakresie zgodności z ogólnymi wymaganiami określonymi
  w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1580/2007. 

Ponadto, celem kontroli było zbadanie próbek świeżych pomidorów, na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych.        

Celem kontroli było również sprawdzenie prawidłowości znakowania świeżych owoców                     i warzyw, będących produktami rolnictwa ekologicznego oraz znakowania produktów konwencjonalnych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i artykułów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).   

II.     Wyniki kontroli

            Kontrolą w zakresie zgodności z normami jakości handlowej objęto 21 partii świeżych owoców i warzyw, o łącznej masie 1111,40 kg , w tym : 

13 partii owoców o łącznej masie 527, 50  kg

   8 partie warzyw, o łącznej masie 583,90  kg

  Stwierdzono nieprawidłowości w przypadku 17 partii o łącznej masie 556.90 kg.

  Nieprawidłowości dotyczyły 7partii cytryn o łącznej masie 79,5 kg , 3partii czosnku o łącznej

  masie 26.4 kg , 4partii jabłek o łącznej masie 354 kg , 2 partii pomarańczy o łącznej masie 94   

  kg oraz 1 partii cebuli o masie 3 kg .       

Szczegółowe wyniki w zakresie kontroli zgodności świeżych owoców i warzyw z normami UE

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość przestrzegania następujących postanowień, określonych w rozporządzeniach UE dla świeżych owoców i warzyw, które dotyczą:

   1.1 Wymagania minimalne.

   Wszystkie zbadane partie spełniały wymagania minimalne.

   Wymagania dla poszczególnych klas jakości.

   Wszystkie badane partie spełniały wymagania dla deklarowanej klasy jakości  

  1.3. Wymagania dotyczące sortowania według wielkości.

   Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sortowania według wielkości.

  1.4.Wymagania dotyczące tolerancji .

   Wszystkie badane partie spełniały wymagania tolerancji w zakresie jakości i wielkości 

  1.5. Wymagania dotyczące prezentacji .

  Nie stwierdzono nieprawidłowości pod względem jednolitości , pakowania i prezentacji

  badanych partii owoców i warzyw.

  2. Kontrola prawidłowości znakowania świeżych owoców i warzyw .

  Kontroli znakowania poddano 17 partii owoców i warzyw o łącznej masie 556.90 kg .

  Nieprawidłowości dotyczyły 7partii cytryn o łącznej masie 79,5 kg , 3partii czosnku o łącznej

  masie 26.4 kg , 4partii jabłek o łącznej masie 354 kg , 2 partii pomarańczy o łącznej masie 94  

  kg oraz 1 partii cebuli o masie 3 kg . 

 Szczegółowe dane o stwierdzonych nieprawidłowościach w znakowaniu: 

Podmiot 1

Stwierdzono 14 opakowań a 1 kg czosnku o masie 14 kg z partii o masie 14 kg posiadających  

 masę netto niższą od  deklarowanej.

Całą badaną partię czosnku w ilości 14 kg wycofano z obrotu. 

Stwierdzono 9 sztuk opakowań jabłek a 3 kg o masie 27 kg z partii 60 kg posiadających masę 

netto niższą od deklarowanej .

Opakowania nie spełniające wymagań  w ilości 9 sztuk o masie łącznej 27 kg wycofano z obrotu. 

Podmiot 2

Stwierdzono 4 opakowania cytryn a 500 g o masie 2 kg z partii o masie 8.5 kg  posiadających 

masę netto  niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

Stwierdzono 7 sztuk opakowań cytryn a 500 g o masie 3.5 kg z partii 23 kg posiadających masę

netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

Podmiot 3

 

Stwierdzono 31 sztuk opakowań czosnku a 150 g o masie 4.65 kg z partii 9 kg posiadających

masę netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

Stwierdzono 9 sztuk opakowań cytryn a 500 g o masie 4.5 kg z partii 16.5 kg posiadających 

masę netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.

 Stwierdzono 3 opakowania cebuli a 500 g o masie 1.5 kg z partii 3 kg posiadające masę netto 

 niższą od deklarowanej .

 Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.

  Stwierdzono 3 opakowania jabłek a 3 kg o masie 9 kg z partii o masie 9 kg posiadających masę

  netto niższą od deklarowanej .

  Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.

Podmiot 4

Stwierdzono 12 opakowań jabłek a 3 kg o masie 36 kg  z partii o masie 51 kg posiadających

masę netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.

Stwierdzono 7 opakowań jabłek a 1 kg o masie 7 kg z partii o masie 21 kg posiadających masę

netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.  

Podmiot 5

Stwierdzono 4 opakowania pomarańczy a 1 kg o masie 4 kg z partii 41 kg posiadających masę

netto niższą od deklarowanej .

Na etykiecie każdego opakowania brak odmiany.

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.

Stwierdzono 2 opakowania cytryn a 500 g o masie 3 kg z partii o masie 3 kg posiadające masę

netto niższą od deklarowanej.

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

Stwierdzono 1 opakowanie cytryn a 500 g o masie 0.5 kg z partii o masie 2.5 kg  

posiadających masę netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

Stwierdzono 3 opakowania cytryn a 500 g o masie 1.5 kg z partii o masie 5 kg posiadających

masę netto niższą od deklarowanej .

 Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.

Stwierdzono 4 opakowania czosnku a 200 g o masie 0.8 kg z partii o masie 3.4 kg

posiadających masę netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu.      

Podmiot 6

Stwierdzono 33 opakowania pomarańczy a 1 kg o masie 33 kg z partii o masie 53 kg

posiadających masę netto niższą od deklarowanej .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

Stwierdzono 117 sztuk opakowań jabłek a 2 kg o masie 234 kg z partii o masie 234 kg w

których na etykiecie nie podano odmiany jabłek oraz adresu dostawcy .

Nieprawidłowe opakowania wycofano z obrotu. 

3. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego .

Podmioty w których przeprowadzono kontrole nie stosowały znakowania produktów jako ekologiczne .

4. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP) , chronione oznaczenia geograficzne ( ChOG) lub bedących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Podmioty poddane kontroli nie używały w/w nazw dla produktów wprowadzanych do obrotu .

Nie odnotowano również znakowania produktów sugerujących posiadanie szczególnych cech i wysokiej jakości przypisywanej produktom zarejestrowanym jako ChNP , ChOG lub GTS .

5. Kontrola obecności GMO w pomidorach .

Kontroli poddano 4 podmioty w których pobrane zostały próby pomidorów z partii o łącznej masie 554.5 kg  :

Podmiot 1 – próba z partii o masie 8.5 kg

Podmiot 2 – próba z partii o masie 120 kg

Podmiot 3 – próba z partii o masie 186 kg

Podmiot 4 – próba z partii o masie 240 kg

Badania zostały wykonane w Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Kielcach metodą

PN-EN ISO 21569 : 2007

W przypadku wszystkich badanych próbek nie wykryto DNA pochodzącego z pomidora zmodyfikowanego genetycznie .

Sankcje

W wyniku przeprowadzonych kontroli za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw

o niewłaściwej jakości handlowej na 6 podmiotów nałożono łącznie 6 mandatów karnych

na sumę 1950 zł .

Podmiot 1

Za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw o niewłaściwej jakości na podstawie art.40 ust.4a

ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu , rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 i Nr 52 , poz.303 )  nałożono mandat karny w wysokości 300 zł .

Podmiot 2

Za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw o niewłaściwej jakości na podstawie art.40    

ust.4austawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu     

rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 i Nr 52 , poz.303 )

nałożono mandat karny w wysokości 250 zł .

Podmiot 3

Za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw o niewłaściwej jakości na podstawie art.40        

ust.4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu  

rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 i Nr 52 , poz.303 ) 

nałożono mandat karny w wysokości 500 zł . 

Podmiot 4

Za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw o niewłaściwej jakości na podstawie art.40        

ust.4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu  

rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 i Nr 52 , poz.303 ) 

nałożono mandat karny w wysokości 200 zł . 

Podmiot 5

Za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw o niewłaściwej jakości na podstawie art.40        

ust.4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu  

rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 i Nr 52 , poz.303 ) 

nałożono mandat karny w wysokości 500 zł .

Podmiot 6

Za wprowadzanie do obrotu owoców i warzyw o niewłaściwej jakości na podstawie art.40          ust.4a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu   rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz.U. z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 i Nr 52 , poz.303 )   nałożono mandat karny w wysokości 200 zł .

W protokołach kontroli zobowiązano wszystkich kontrolowanych do przestrzegania przepisów ,   które regulują jakość świeżych owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu .

 

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 12-05-2011 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Włodzimierz Iwan 12-05-2011 10:49