Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Kontrola jakości handlowej przetworów mlecznych w I kwartale 2011 r.

 

Informacja w zakresie jakości handlowej  przetworów mlecznych wg tematyki kontroli GI-BKJ-403-29 /10 

                     Przedmiotem prowadzonych kontroli było sprawdzenie jakości handlowej przetworów mlecznych takich jak masło i sery podpuszczkowe, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • jakości handlowej w zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007,
 • jakości handlowej w zakresie zgodności z deklaracjami producentów,
 • prawidłowości oznakowania opakowań

Do kontroli wytypowano 3 jednostki:

W podmiocie 1 odstąpiono od czynności kontrolnych - zakład zamknięty, sporządzono notatkę służbową. 

A. Kontrola jakości handlowej

W  dwóch  skontrolowanych zakładach pobrano próbki do oceny organoleptycznej i badań fizykochemicznych. Próbki pobrano zgodnie z Polską Normą -PN-EN ISO 707:2000 – Mleko i przetwory mleczne – Wytyczne do pobierania próbek. Próbki przekazano w celu wykonania badań do Laboratorium Specjalistycznego w Gdyni .

Łącznie do analiz laboratoryjnych pobrano 6 próbek z partii o łącznej masie 15.684,80 kg, w tym:

 • sery podpuszczkowe – 4 próbki – 4 partie o łącznej masie 1.756,8  kg,
 • masło  – 2 próbki – 2 partie o łącznej masie 13.928 kg

W wyniku oceny laboratoryjnej stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

Podmiot 1

 • Masło ekstra a’200g – partia 200 kg – zawyżona zawartość tłuszczu, wynik analizy: 84 % (po uwzględnieniu niepewności pomiaru), według normy zakładowej –  nie mniej niż 82 %

Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.

Do jednostki wysłano zalecenie pokontrolne nakazujące produkcję masła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

B. Kontrola prawidłowości znakowania

Kontroli znakowania poddano 11  partii wyrobów o łącznej masie 19399,70 kg, w tym:

 • sery podpuszczkowe –5 partii o łącznej masie 2577,30 kg,
 • masło  –2 partie o łącznej masie 13.928 kg,
 • sery twarogowe –2 partie o masie 2714,4  kg,
 • napoje mleczne fermentowane – 1 partia o masie 108 kg
 • śmietana – 1 partia o masie 72 kg 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

B. Nieprawidłowości w zakresie znakowania z powołaniem na rolnictwo ekologiczne

Oznakowania wyrobów nie zawierały informacji sugerujących, że są to produkty rolnictwa ekologicznego.

B.2. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

Kontrolowane zakłady nie produkowały wyrobów z ChNP, ChOG, GTS.

B.2.1. Kontrole urzędowe produktów posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS)

Produkowane przez kontrolowane zakłady artykuły nie posiadały chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS).

B.2.2. Kontrole w zakresie bezprawnego stosowania odniesień do chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych

Nie stwierdzono bezprawnego stosowania odniesień do chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych.

C. Kontrola dokumentacji

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) kontrolowane zakłady dokonały zgłoszenia podjęcia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie przed dniem kontroli.

Sankcje

W kontrolowanych jednostkach zastosowano następujące sankcji.

 • Nie wydano decyzji administracyjnych.
 • Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej
 • Wysłano zalecenie  pokontrolne nakazujące produkcję masła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 12-05-2011 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Włodzimierz Iwan 12-05-2011 11:05