herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz.U. z 2015 r. , poz. 678 z późn. zm.)

Ustawa  z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.497)

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.594 z poźn. zm.)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.584 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw , rynku chmielu (Dz.U. z 2016 r. , poz. 58)

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich , obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina ( Dz.U. z 2014  poz.1104 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 czerwca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. z 2015 , poz 1160 )

Ustawa z dnia17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 10 , poz. 68 z póżn. zm.)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej , Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 137 , poz.861,z póżn.zm.)

 

 

·         Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie  sposobu znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 poz.29),

 

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2015 r. , poz. 625) oraz przepisy wykonawcze

 

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1161) oraz przepisy wykonawcze

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 144 , tekst jednolity z późn. zmian.),

 

 

 

Treść aktów prawa krajowego opublikowana w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich dostępna jest na stronach:  www.sejm.gov.pl lub www.prawo.lex.pl

Akty prawa UE dostępne są na    stronie:   http://eur-lex.europa.eu

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 19-03-2008 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Włodzimierz Iwan 12-02-2016 13:38