herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej 2018-05-17 14:07
Wniosek o wystawienie świadectwa dotyczącego wołowiny z dorosłego bydła płci męskiej 2016-03-10 10:54
Wniosek w związku z realizacją przedsięwzięcia przy udziale kredytu z linii NT 2016-03-10 11:20
Wniosek o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych 2017-02-02 12:42
Wzór świadectwa jakości 2008-09-15 13:25
INSTRUKCJA DO WNIOSKU O KONTROLĘ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ PROCESU PRODUKCJI PRODUKTU POSIADAJĄCEGO ZAREJESTROWANĄ NAZWĘ JAKO CHRONIONA NAZWA POCHODZENIA (CHNP), CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE (CHOG) LUB GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ (GTS) 2016-03-10 10:32
Ankieta - w sprawie charakterystyki organizacyjnej i wyposażenia techniczno-technologicznego obiektów, w których prowadzony jest wyrób 2017-04-20 12:07
Zgłoszenie - o dokonanie czynności związanych z opiniowaniem warunków techniczno-technologicznych w zakresie wyrobu i/lub rozlewu* wyrobów winiarskich 2017-04-20 12:14
Wzór dokumentu V I 2 / Przywóz wina , soku , moszczu / 2014-09-15 13:46
Wzór dokumentu V I 1 /Przywóz Wina . soku . moszczu/ 2014-09-15 13:45
Instrukcja sporządzania dokumentu towarzyszącego przewozowi produktów winiarskich 2014-09-15 13:40
Wzór dokumentu towarzyszącego / wina / 2014-09-15 13:39
Zgłoszenie o zamiarze wycofania produktów ubocznych 2014-09-15 13:39
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu słodzenia 2014-09-15 13:38
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu odkwaszania 2014-09-15 13:37
Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia zabiegu wzbogacenia 2014-09-15 13:36
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina 2016-03-10 11:00
Wniosek o wydanie/przedłużenie pozwolenia na korzystanie ze specjalnego wzoru oznakowania opakowań owoców i warzyw 2016-03-10 10:57
Zgłoszenie zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej 2016-03-10 10:51
Formularz zgłoszenia na egzamin rzeczoznawców 2011-11-21 14:11
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o ilości uzyskanych tusz wołowych 2016-03-10 11:07
Formularz do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wieprzowych 2016-03-10 11:05
Wniosek o zwolnienie podmiotu z obowiązku znakowania jaj kierowanych do przemysłu spożywczego z miejsca produkcji 2016-03-10 10:53
Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych sprowadzanych z zagranicy 2016-09-05 11:04
Zgłoszenie działalności w rolnictwie ekologicznym 2009-11-23 14:55