herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej 2018-09-28 12:22
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej produkcji roślin 2018-09-28 12:28
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin wieloletnich 2018-09-28 12:28
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwak., dotycz. wstecznego zaliczenia do okresu konwersji 2018-09-28 12:29
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury, dotyczące równocz. ekolog. i nieekol.wzrostu 2018-09-28 12:30
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury dotyczące równoczesnego chowu 2018-09-28 12:30
Wniosek o zgodę na prowadz. produkcji nasion met. ekolog i nieekolog. 2018-09-28 12:31
Wniosek o zgodę na dokarmianie pszczół- okoliczn. katastr 2018-09-28 12:31
Wniosek o zgodę na użycie nieekologicznych pasz- okoliczn. katastrof. 2018-09-28 12:32
Wniosek o zgodę na odtworzenie ekologicznej pasieki 2018-09-28 12:32
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej prod. roślin. na obszarze przeznacz. do badań 2018-09-28 12:33
Wniosek o zgodę na zastos. azotynu sodu lub azotynu potasu 2018-09-28 12:33
Wniosek o zgodę na użycie zwierząt nieekologicznychw związku z zaistn. okolicznośc. katastrof 2018-09-28 12:33
Wniosek o zgodę na wprowadzenie nieekologicznego drobiu 2018-09-28 12:34
Wniosek o zgodę na równoległy chów zwierząt met. ekol. i nieekolog. 2018-09-28 12:34
Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji* 2018-09-28 12:35
Wniosek o zgodę na stosowanie naturalnych barwników do jaj 2018-09-28 12:35
Wniosek o zgodę na przycinanie ogonów 2018-09-28 12:36
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych samic 2018-09-28 12:36