herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej 2011-12-15 10:55
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej produkcji nasion, wegetatywnego materiału 2015-02-24 11:12
Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie równoległej ekologicznej i nieekologicznej produkcji roślin wieloletnich 2015-02-24 11:10
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwak., dotycz. wstecznego zaliczenia do okresu konwersji 2015-02-24 10:27
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury, dotyczące równocz. ekolog. i nieekol.wzrostu 2015-02-24 10:29
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury dotyczące równoczesnego chowu 2015-02-24 10:30
Wniosek o zgodę na prowadz. produkcji nasion met. ekolog i nieekolog. 2015-02-24 10:32
Wniosek o zgodę na dokarmianie pszczół- okoliczn. katastr 2015-02-24 10:33
Wniosek o zgodę na użycie nieekologicznych pasz- okoliczn. katastrof. 2015-02-24 10:38
Wniosek o zgodę na odtworzenie ekologicznej pasieki 2015-02-24 10:36
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej prod. roślin. na obszarze przeznacz. do badań 2015-02-24 10:38
Wniosek o zgodę na zastos. azotynu sodu lub azotynu potasu 2015-02-24 10:39
Wniosek o zgodę na użycie zwierząt nieekologicznychw związku z zaistn. okolicznośc. katastrof 2015-02-24 10:52
Wniosek o zgodę na wprowadzenie nieekologicznego drobiu 2015-02-24 10:51
Wniosek o zgodę na równoległy chów zwierząt met. ekol. i nieekolog. 2015-02-24 10:49
Wniosek o wydanie zgody na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie* 2015-02-24 10:44
Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji* 2015-02-24 10:42
Wniosek o zgodę na stosowanie naturalnych barwników do jaj 2015-02-24 10:42
Wniosek o zgodę na przycinanie ogonów 2015-02-24 10:41
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych samic 2015-02-24 10:41