Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity , Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ) oraz w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46):

  • Każdemu służy zagwarantowane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych (art. 221 § 1 k.p.a.).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwy organ albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).
  • Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 § 3 k.p.a.).
  • Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem (art. 225 § 1 k.p.a.)

Skargi i wnioski mogą być kierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych we Szczecinie , ul. Matejki 6b  71-615 Szczecin od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1500 w jednej z następujących form:

  1. pisemnie (list, poczta elektroniczna),
  2. ustnie lub telefonicznie (zgłoszona bezpośrednio pracownikowi do protokołu).

Skargi i wnioski składane pisemnie powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę firmy) oraz adres wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi lub wnioski niezawierające wyżej wymienionych danych pozostaną bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania skargi lub wniosku.


Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg na działalność organu lub jego pracowników od wtorku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00 (pokój 211). Dodatkowo w każdy poniedziałek Wojewódzki Inspektor, jego zastępca lub wyznaczony pracownik przyjmuje interesantów w godzinach 7.00 - 16.00 . Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy , przedłużone godziny przyjmowania odbywają się w najbliższy dzień powszedni.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 08-02-2011 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kowalczyk 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kowalczyk 25-11-2021 12:23