Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej RODO) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z siedzibą w Szczecinie,
  adres: ul. Jana Matejki 6B, 71-615 Szczecin;
 2. W sprawach ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych WIJHARS w Szczecinie, dostępnym pod adresem e-mail: iod-wijhars@szczecin.uw.gov.pl, tel. 91 8192510, 690120760 oraz pisemnie na adres siedziby Inspekcji wskazany w punkcie 1.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 oraz inne ustawy i akty wykonawcze.

 1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

realizowania zadań WIJHARS określonych przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz innymi odrębnymi przepisami. Dane osobowe, przetwarzane będą przez administratora na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Dane osobowe będą mogły być udostępniane podmiotom upoważnionym do dostępu
  do  Pani/Pana danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania Inspekcji, a następnie przez czas zgodny z zasadami archiwizacji wynikającymi z przepisów prawa.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 4. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15);
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych (art. 16);
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (art. 17-18);
 4. prawo do przenoszenia danych (art. 20);
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych oraz pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawo do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywać się będzie na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami RODO.
 3. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest warunkiem do prowadzenia sprawy
  w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisów prawa;

b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

 1. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 21-05-2020 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kowalczyk 21-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Kowalczyk 01-12-2021 09:30