herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja nr 222/WI.32.KO.wp-410-64/3348/2010 z 26 listopada 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-02-03 09:36:38
Decyzja nr 214/WI.32.KO.wp-410-62/3253/2010 z 18 listopada 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-02-03 09:33:01
Decyzja nr 214/WI.32.KO.wp-410-62/3253/2010 z 18 listopada 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-02-03 09:31:52
Decyzja nr 197/WI.32.KO.zb.410-12/3319/2010 z 24 listopada 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-02-03 09:27:46
Decyzja nr 197/WI.32.KO.zb.410-12/3317/2010 z 24 listopada 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-02-03 09:26:21
Decyzja nr 197/WI.32.KO.zb.410-12/3317/2010 z 24 listopada 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-02-03 09:25:05
Kontrole w II połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-03 08:57:30
Kontrole w II połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-03 08:56:27
Kontrole w II połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-03 08:55:56
Statut - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 10:37:53
Statut - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 10:36:44
Kontrole w I połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:23:24
Kontrole w I połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:20:07
Kontrole w I połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:18:06
Kontrole w I połowie stycznia 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:16:40
Budżet i majątek - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:02:51
Budżet i majątek - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:02:16
Budżet i majątek - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-02-01 09:01:29
Formularz rozpoczęcia/zaprzestania działalności oraz ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:33:11
Formularz rozpoczęcia/zaprzestania działalności oraz ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:31:46
- dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:29:30
formularz - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:21:57
Formularz rozpoczęcia/zaprzestania działalności oraz ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:21:51
Informacja o ilości wprowadzonych do obrotu świeżych owoców i warzyw - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:19:27
formularz - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-25 13:09:15
Informacje teleadresowe - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-18 10:19:50
Informacje teleadresowe - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-18 10:18:31
Praca - ogłoszenie z dnia 14.10.2010 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-18 10:12:44
201/WI.32.KO.wc.410-1/2749/2010 z 27 września 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-01-05 13:36:00
201/WI.32.KO.wc.410-1/2749/2010 z 27 września 2010 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-05 13:33:26
201/WI.32.KO.wc.410-1/2749/2010 z 27 września 2010 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-01-05 13:31:31
201/WI.32.KO.wc.410-1/2749/2010 z 27 września 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-01-05 13:30:31
201/WI.32.KO.Wg.410-24/3091/2010 z 27 października 2010 r. Włodzimierz Iwan 2011-01-05 13:29:21
201/WI.32.KO.Wg.410-24/3090/2010 z 27 października 2010 r Włodzimierz Iwan 2011-01-05 13:26:25
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej Włodzimierz Iwan 2010-12-20 14:40:00
Praca - ogłoszenie z dnia 14.10.2010 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2010-10-14 09:30:40
Czerwiec 2010 - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2010-10-12 15:11:32
Lipiec 2010 - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2010-10-12 15:11:27
Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej Włodzimierz Iwan 2010-10-08 12:40:49
Zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej Włodzimierz Iwan 2010-10-08 12:38:20