herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kontrole przeprowadzone w lipcu 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-09-06 09:34:27
Aktualny wykaz Jednostek Certyfikujących w rolnictwie ekologicznym , do których można dokonać zgłoszenia działalności Włodzimierz Iwan 2013-09-06 09:24:08
Informacja dla producentów z dnia 14 sierpnia 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-09-06 09:21:57
Komunikat Głównego Inspektora Włodzimierz Iwan 2013-09-06 09:21:01
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwak., dotycz. wstecznego zaliczenia do okresu konwersji Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:42:20
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwak., dotycz. wstecznego zaliczenia do okresu konwersji Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:41:58
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury, dotyczące równocz. ekolog. i nieekol.wzrostu Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:41:13
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury dotyczące równoczesnego chowu Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:40:13
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury dotyczące równoczesnego chowu Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:39:14
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury dotyczące równoczesnego chowu Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:38:58
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych samic Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:35:57
Wniosek o zgodę na przycinanie ogonów Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:35:21
Wniosek o zgodę na stosowanie naturalnych barwników do jaj Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:34:31
Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji* Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:33:34
Wniosek o wydanie zgody na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie* Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:32:37
Wniosek o zgodę na trzymanie w budynkach inwent. bydla na uwięzi - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:32:03
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej prod. roślin. na obszarze przeznacz. do badań Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:30:56
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej ekol i nieekolog. prod roślin - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:29:04
Wniosek o zgodę na równoległy chów zwierząt met. ekol. i nieekolog. Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:27:31
Wniosek o zgodę na wprowadzenie nieekologicznego drobiu Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:26:31
Wniosek o zgodę na użycie zwierząt nieekologicznychw związku z zaistn. okolicznośc. katastrof Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:25:34
Wniosek o zgodę na trzymanie w budynkach inwent. bydla na uwięzi - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:25:02
Wniosek o zgodę na zastos. azotynu sodu lub azotynu potasu Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:24:17
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej prod. roślin. na obszarze przeznacz. do badań Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:23:34
Wniosek o zgodę na odtworzenie ekologicznej pasieki Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:22:27
Wniosek o zgodę na użycie nieekologicznych pasz- okoliczn. katastrof. Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:21:56
Wniosek o zgodę na dokarmianie pszczół- okoliczn. katastr Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:21:02
Wniosek o zgodę na zmianę warunków w pomieszczeniach inwent.i obsady zwierz - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:20:06
Wniosek o zgodę na prowadz. produkcji nasion met. ekolog i nieekolog. Włodzimierz Iwan 2013-08-09 14:18:49
Decyzja nr KOZ.8230.83.2013 z 19 marca 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-08-09 13:21:08
Kontrole przeprowadzone w czerwcu 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:39:53
Kontrola jakości handlowej przetworów z mięsa drobiowego w II kwartale 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:24:19
Kontrola jakości handlowej przetworów mlecznych w II kwartale 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:22:52
Kontrola jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w II kwartale 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:21:43
Kontrola jakości handlowej ryb w II kwartale 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:20:32
Kontrola jakości handlowej nawozów w II kwartale 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:19:08
Kontrola jakości handlowej nawozów w II kwartale 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-07-09 10:18:52
Kontrole przeprowadzone w maju 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-06-18 14:32:02
Kontrole przeprowadzone w maju 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-06-18 14:30:50
Kontrole przeprowadzone w kwietniu 2013 r. Włodzimierz Iwan 2013-05-22 12:24:19