herb BIP - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja na temat obowiązku zgłoszenia działalności i ilości wprowadzonych owoców/wersja do druku/ - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-28 12:10:18
- dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-28 12:09:33
Informacja na temat obowiązku zgłoszenia działalności i ilości wprowadzonych owoców/wersja do druku/ - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-28 12:05:34
Informacja na temat obowiązku zgłoszenia działalności i ilości wprowadzonych owoców/wersja do druku/ - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-28 12:01:03
Komunikat dotyczący sprzedaży soli wypadowej do zakładów przetwórstwa spożywczego - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-27 15:04:13
Kontrole przeprowadzone w styczniu 2012 r. Włodzimierz Iwan 2012-02-14 13:51:05
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-14 13:25:39
Ogłoszenie o pracy z 03 października 2011 r. - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2012-02-14 13:25:30
Decyzja nr WI-30.KO.8230.349.2011 z 31 października 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-26 12:14:58
Kontrola prawidłowości znakowania artykułów rolno - spożywczych w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-16 10:44:22
Kontrole przeprowadzone w grudniu 2011 Włodzimierz Iwan 2012-01-05 09:17:10
Kontrola jakości handlowej mięsa drobiowego w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-03 11:47:54
Kontrola jakości handlowej mięsa czerwonego w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-03 11:38:58
Kontrola jakości handlowej mięsa czerwonego w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-03 11:35:36
Kontrola jakości handlowej mięsa czerwonego w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-03 11:33:13
Kontrola jakości handlowej przetworów owocowo warzywnych w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-03 11:03:16
Kontrola jakości handlowej przetworów owocowo warzywnych w IV kwartale 2011 r. Włodzimierz Iwan 2012-01-03 11:02:39
Wniosek o zgodę na prowadz. produkcji nasion met. ekolog i nieekolog. Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:59:16
Wniosek o zgodę na zmianę warunków w pomieszczeniach inwent.i obsady zwierz - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:50:36
Wniosek o zgodę na dokarmianie pszczół- okoliczn. katastr Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:48:14
Wniosek o zgodę na użycie nieekologicznych pasz- okoliczn. katastrof. Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:45:11
Wniosek o zgodę na odtworzenie ekologicznej pasieki Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:35:40
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej prod. roślin. na obszarze przeznacz. do badań Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:34:00
Wniosek o zgodę na zastos. azotynu sodu lub azotynu potasu Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:31:57
Wniosek o zgodę na trzymanie w budynkach inwent. bydla na uwięzi - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:30:27
Wniosek o zgodę na użycie zwierząt nieekologicznychw związku z zaistn. okolicznośc. katastrof Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:28:37
Wniosek o zgodę na wprowadzenie nieekologicznego drobiu Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:27:11
Wniosek o zgodę na wprowadzenie nieekologicznego drobiu Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:27:00
Wniosek o zgodę na równoległy chów zwierząt met. ekol. i nieekolog. Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:25:03
Wniosek o zgodę na prowadzenie równoległej ekol i nieekolog. prod roślin - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:22:30
Wniosek o wydanie zgody na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie* - dokument usunięty Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:16:09
Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji* Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:08:57
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych samic Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:06:43
Wniosek o zgodę na stosowanie naturalnych barwników do jaj Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:05:52
Wniosek o zgodę na przycinanie ogonów Włodzimierz Iwan 2011-12-15 11:03:18
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych samic Włodzimierz Iwan 2011-12-15 10:57:53
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej Włodzimierz Iwan 2011-12-15 10:55:43
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej Włodzimierz Iwan 2011-12-15 10:46:12
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej Włodzimierz Iwan 2011-12-15 10:45:35
Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej Włodzimierz Iwan 2011-12-15 10:45:07