Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Budżet i majatek 2024 r.

Budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Ustawa budżetowa na rok 2024 określa dochody i wydatki WIJHARS.
Plan finansowy WIJHARS na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe - 220 000 zł

Wydatki ogółem – 5 967 000 zł, w tym:

 • wydatki bieżące – 5 967 000 zł
 • wydatki majątkowe – 0 zł

Zgodnie z powyższymi kwotami został opracowany plan jednostkowy dochodów i wydatków. 

Plan sporządzony do części rozdziału i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodny jest z ustawą budżetową w zakresie kwot, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących i wydatków majątkowych uwzględnia również wielkość zatrudnienia i wynagrodzeń w WIJHARS.

MAJĄTEK

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Szczecinie posiada majątek o łącznej wartości brutto 1.873.126,12 zł (stan na 31.12.2023 r.)

 1. Środki trwałe (konto 011) – wartość brutto – 990 396,50 zł 
  Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty – 107 625,95 zł
  Grupa 6 – urządzenia techniczne – 8 213,00 zł
  Grupa 7 - środki transportu – 455 872,00zł
  Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, wyposażenie – 418 685,55 zł
   
 2. Pozostałe środki trwałe (konto 013) – 713 256,96 zł 
  Grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty – 420 739,03 zł
  Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne – 260,00 zł
  Grupa 6 – urządzenia techniczne – 43 227,51zł
  Grupa 8 - narzędzia, przyrządy, wyposażenie – 249 030,42 zł
   
 3. Wartości niematerialne i prawne (konto 020) – 17 815,88 zł
 4. Środki obce dzierżawione – 151 656,78 zł 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Danuta Karżel
Katarzyna Kowalczyk

Data wytworzenia:
12 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Danuta Karżel

Data publikacji:
13 mar 2024, godz. 11:53

Osoba aktualizująca informacje

Danuta Karżel

Data aktualizacji:
13 mar 2024, godz. 11:53