Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Mapa serwisu

WIJHARS Szczecin


|--- Kierownictwo

|--- Informacje teleadresowe

|--- Zadania Inspekcji

|--- Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny

|--- Statut

|--- Podstawy prawne

|--- Kontrola zarządcza

|--- Informacje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

|--- Sprawozdania finansowe

|--- Budżet i majątek

Informacje


|--- Chcesz zbadać swoje plony

|--- Polska wieś to przyszłość

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Komunikat Kontrole graniczne

|--- Przetargi

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

|--- Informacja dla handlowców warzywami i owocami

|--- Informacje z art.29 ust.5

|--- Możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości ziarna zbóż i rzepaku

|--- Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

|--- Kupuj świadomie

|--- Poradnik dla konsumentów

System zarządzania Jakością


|--- System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

|--- Polityka jakości

|--- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

|--- Ankieta badająca stopień zadowolenia klienta

Rzeczoznawcy


|--- Wniosek o wpisanie do rejestru

|--- Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy

|--- Zmiany dotyczące zasad i trybu nabywania uprawnień rzeczoznawcy

|--- Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej za wpis do rejestru rzeczoznawców

|--- Zgłoszenie kandydata na egzamin na rzeczoznawcę

      |--- zgłoszenie kandydata na egzamin na rzeczoznawcę

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej


|--- Wnioski o wydanie zgody

Ogłoszenia


|--- Praca

|--- Komunikaty

Działalność WIJHARS


|--- Procedura składania wniosków o zapewnienie dostępności

|--- Druki do pobrania

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Rozpatrywanie skarg i wniosków

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|--- Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez IJHARS

|--- Patronaty

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Kwartalne informacje zbiorcze z przeprowadzonych kontroli