Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Mapa serwisu

WIJHARS Szczecin


|--- Informacje teleadresowe

|--- Podstawy prawne

|--- Regulamin organizacyjny i schemat organizacyjny

|--- Zadania Inspekcji

|--- Budżet i majątek

|--- Statut

|--- Kontrola zarządcza

|--- Informacje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

|--- Sprawozdania finansowe

Informacje


|--- Komunikat Kontrole graniczne

|--- Przetargi

|--- Zamówienia publiczne

|--- Informacje z art.29 ust.5

|--- Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

|--- Informacja dla handlowców warzywami i owocami

|--- Możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości ziarna zbóż i rzepaku

|--- Ochrona danych osobowych

|--- Kupuj świadomie

|--- Umorzenia niepodatkowych należności budżetu państwa

|--- Poradnik dla konsumentów

System zarządzania Jakością


|--- System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

|--- Polityka jakości

|--- Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

|--- Ankieta badająca stopień zadowolenia klienta

Rzeczoznawcy


|--- Wniosek o wpisanie do rejestru

|--- Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy

|--- Zmiany dotyczące zasad i trybu nabywania uprawnień rzeczoznawcy

|--- Rachunek bankowy do wpłat opłaty skarbowej za wpis do rejestru rzeczoznawców

Odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej


|--- Wnioski o wydanie zgody

Ogłoszenia


|--- Praca

|--- Komunikaty

Działalność WIJHARS


|--- Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

|--- Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

|--- Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez IJHARS

|--- Patronaty

|--- Rejestry i ewidencje

|--- Rozpatrywanie skarg i wniosków

|--- Dostęp do informacji publicznej

|--- Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

|--- Druki do pobrania

|--- Miesięczne informacje z przeprowadzonych kontroli