Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Zadania Inspekcji

Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych do zadań Inspekcji należy:

 1. Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, a w szczególności:
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę,
 • kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrola graniczna tych artykułów,
 • dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 • powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o podjętych decyzjach dotyczących niebezpiecznych artykułów rolno-spożywczych,
 • kontrola artykułów rolno-spożywczych posiadających zarejestrowane, na podstawie odrębnych przepisów, chronione oznaczenia geograficzne, oznaczenia pochodzenia albo świadectwa dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze oraz współpraca z jednostkami sprawującymi taką kontrolę w innych państwach,
 • kontrola żywności w rolniczym handlu detalicznym.
 1. Kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych.
 2. Współpraca z właściwymi organami administracji rządowej w województwie, organami innych inspekcji, urzędami centralnymi, policją, jednostkami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi politykę rolną państwa.
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi pełniącymi funkcję agencji płatniczych w zakresie realizacji Wspólnej Polityki Rolnej.
 4. Współpraca lub uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach zajmujących się jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz międzynarodowym obrotem artykułami rolno-spożywczymi.
 5. Udzielanie informacji i szkolenie w zakresie przepisów i wymagań dotyczących jakości handlowej lub ustalania klas jakości handlowej oraz metod i badań artykułów rolno-spożywczych.
 6. Współpraca z urzędowymi jednostkami kontrolnymi w innych państwach w zakresie jakości handlowej artykułów rolno spożywczych, w tym wymienianie informacji lub próbek artykułów rolno-spożywczych.
 7. Wykonywanie innych zadań określonych w przepisach odrębnych.

 

 

Materiały

Więcej informacji na temat podstaw prawnych działalności Inspekcji oraz jej zadań można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 19-03-2008 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Karżel 25-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Danuta Karżel 14-09-2023 11:01