Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Informacja dla handlowców owoców i warzyw świeżych

Handlowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi warzywami i owocami, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.) zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych następujące informacje:
- nazwa i adres handlowca,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności,
-  ilość owoców i warzyw (w kg) wprowadzonych do obrotu w   poprzednim roku kalendarzowym z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny.

Dodatkowo na podstawie art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1148/2201 z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw handlowcy zobowiązani są dostarczyć także inne informacje uznane przez Państwa Członkowskie za niezbędne do stworzenia i aktualizacji bazy danych.

W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców lub warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są wypełnić opracowaną tabelę i przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Szczecinie , ul.Wały Chrobrego 4 , 70-502 Szczecin 

Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna: art. 40 ust. 4b, pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.).

Z przekazywania danych zwolnieni są handlowcy określeni w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie przypadków zwolnienia handlowców z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kryteriów wpisu do bazy danych o handlowcach (Dz.U. Nr 129, poz. 1083 z dnia 14.07.2005r.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Włodzimierz Iwan 19-03-2008 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2008 11:36