Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Podstawy prawne Danuta Karżel 2022-11-25 09:45:10
Podstawy prawne Danuta Karżel 2022-11-24 08:30:21
Podstawy prawne Danuta Karżel 2022-11-02 14:02:56
ogłoszenie nr 3/2022 z dnia 20.10.2022r. Danuta Karżel 2022-10-20 11:51:09
Ogłoszenie nr 2/2022 z dnia 29 września 2022 roku Danuta Karżel 2022-09-29 10:24:03
Ogłoszenie nr 2/2022 z dnia 29 września 2022 roku Danuta Karżel 2022-09-29 10:19:44
Nabór na inspektora ds.kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli w Koszalinie Katarzyna Kowalczyk 2022-09-27 11:36:23
Nabór na inspektora ds.kontroli i oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli Katarzyna Kowalczyk 2022-09-27 11:35:30
Sygnały konsumenckie Danuta Karżel 2022-08-23 11:46:43
Podstawy prawne Danuta Karżel 2022-08-18 10:14:53
Podstawy prawne Danuta Karżel 2022-08-18 09:36:05
Dostęp do informacji publicznej Danuta Karżel 2022-08-10 08:42:41
Dostęp do informacji publicznej - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-08-10 08:42:07
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Danuta Karżel 2022-08-10 08:41:49
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-08-10 08:40:48
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-08-10 08:35:43
Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 12:31:08
Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy Danuta Karżel 2022-07-28 12:30:57
Uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 12:13:30
Zmiany dotyczące zasad i trybu nabywania uprawnień rzeczoznawcy Danuta Karżel 2022-07-28 12:07:29
Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi Danuta Karżel 2022-07-28 10:20:36
Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów Danuta Karżel 2022-07-28 10:19:13
Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu Danuta Karżel 2022-07-28 10:17:53
Wniosek o uznanie z mocą wsteczną okresu, jako części okresu konwersji Danuta Karżel 2022-07-28 10:16:37
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobi Danuta Karżel 2022-07-28 10:15:19
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej Danuta Karżel 2022-07-28 10:13:46
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych samic - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 10:11:31
Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu Danuta Karżel 2022-07-28 10:11:11
Wniosek o zgodę na przycinanie ogonów - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:47
Wniosek o zgodę na stosowanie naturalnych barwników do jaj - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:46
Wniosek o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji* - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:44
Wniosek o zgodę na równoległy chów zwierząt met. ekol. i nieekolog. - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:42
Wniosek o zgodę na wprowadzenie nieekologicznego drobiu - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:41
Wniosek o zgodę na użycie zwierząt nieekologicznychw związku z zaistn. okolicznośc. katastrof - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:39
Wniosek o zgodę na zastos. azotynu sodu lub azotynu potasu - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:38
Wniosek o zgodę na odtworzenie ekologicznej pasieki - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:36
Wniosek o zgodę na użycie nieekologicznych pasz- okoliczn. katastrof. - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:35
Wniosek o zgodę na dokarmianie pszczół- okoliczn. katastr - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:33
Wniosek o zgodę na prowadz. produkcji nasion met. ekolog i nieekolog. - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:32
Wniosek o wydanie zgody na odstęp.w zakresie akwakultury dotyczące równoczesnego chowu - dokument usunięty Danuta Karżel 2022-07-28 09:07:30